Безплатен училищен транспорт до съседни селища и през учебната 2021/2022 г.

Безплатен училищен транспорт до съседни селища и през учебната 2021/2022 г.

Гарантира се безплатният училищен транспорт до съседни селища и през учебната 2021/2022 година, реши Министерски съвет. Целта е да бъде гарантиран безплатният училищен превоз на деца и ученици до най-близкото населено място, ако в тяхното няма детска градина и училище. Промените са във връзка с продължаващата извънредна епидемиологична обстановка.

Предвижда се, когато присъственото обучение в детските градини и училищата е било преустановено, да се отпускат средства за условно постоянни разходи в размер до 60% от заявените суми при превоз за собствена сметка и до 50% при специализиран превоз с автомобилен транспорт.

Промяната се налага, тъй като превозът за собствена сметка и специализираният превоз с автомобилен транспорт обслужват 60% от всички маршрути. За да бъде гарантиран безплатният превоз на децата и учениците, е необходимо да бъдат запазени, както работните места на водачите, така и финансовата стабилност на транспортните предприятия, извършващи специализиран превоз с автомобилен транспорт.

Вирни се горе