БЧК - Смолян започва раздаването на пакети с хранителни продукти за нуждаещите се

БЧК - Смолян започва раздаването на пакети с хранителни продукти за нуждаещите се

В изпълнение на „Програмата за храни и основно материално подпомагане – операция Подкрепа, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс“,

На 3 април 2024 г. Българският Червен кръст - Смолян започва поетапно зареждане на пунктовете за раздаване на хранителни пакети за уязвими български граждани отговарящи на критерии определени от Агенцията за „Социално подпомагане“ и включват следните категории:

 1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023 г./2024 г.

 2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейните помощи за деца през месец януари 2024 г.

 3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от Закона за хората с увреждания през месец януари 2024 г.

 4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца през месец януари 2024г.

 5. Лица и семейства, получили еднократни или получаващи месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето през месец януари 2024 г.

 6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства през месец януари 2024 г.

 7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023 г./2024 г., поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

Пакетите съдържат 15 вида продукти от които седем вида консерви. Едночленните и двучленните семейства ще получат един пакет от продуктите с тегло над 10 кг., а тричленните и по-големите семейства - два хранителни пакета с общо тегло от над 38 кг.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 12 временни пункта в областта. Продължителността на работа на всеки от пунктовете е по график и ще продължи до 7 юни 2024 г.

Храните ще се раздават срещу документ за самоличност и подпис на правоимащите.

Подробна информация, гражданите могат да получат от секретариата на БЧК – Смолян, телефон 0301/63297 в териториалните структури на Агенция „Социално подпомагане“.

Приложение – график на пунктовете за Смолянска област:

1.гр.Неделино; ул."Напредък" 93, СУ "Св.св.Кирил и Методий", спортната зала 3.4.2024 - 07.06.2024

2.Борино ул. "Христо Ботев"; №:1; (сградата на Общинска администрация) 3.4.2024 - 07.06.2024

3.град Смолян гр.Смолян; ул. "Деспот Слав" 1, (последен вход на сградата) 3.4.2024 - 07.06.2024

4.гр. Златоград; ул. "Славей" № 7 5.4.2024 - 07.06.2024

5.гр.Чепеларе; ул.Беломорска 46, ( сграда на бившия "Дом за юноши") 9.4.2024 - 07.06.2024

6.с.Баните, "Хан Аспарух" 11 11.4.2024 - 07.06.2024

7.гр. Рудозем бул. България 13, (Дом на Културата) 15.4.2024 - 07.06.2024

8.гр. Мадан, ул. "Обединение" № 14, (сградата на Общинска администрация, страничен вход) 17.4.2024 - 07.06.2024

9.Гр.Девин; ул. "Явор" №3 (Сградата на МБАЛ-Девин) 22.4.2024 - 07.06.2024

10.Смолян – за села в Смолян гр.Смолян; ул."Хан Аспарух" , (Склад "БКС" ЕООД) 22.4.2024 - 07.06.2024

11.Гр.Девин; ул. "Явор" №3 (Сградата на МБАЛ-Девин) 24.4.2024 - 07.06.2024

12.гр.Доспат, ул. "Кап. Петко войвода" 3 26.4.2024 - 07.06.2024

Всеки бенефициент „с един пакет“ получава:

Хранителни продукти по вид и количество:

• Брашно-1 бр.

• Ориз-1 бр.

• Спагети-1 бр.

• Лютеница-1 бр.

• Зелен фасул стерилиз.-1 бр.

• Домати стерилиз.-1 бр.

• Грах-1 бр., Гювеч-1 бр.

• Конфитюр-1 бр.

• Пиле фрикасе-1 бр.,

• Херинга в доматен сос-1 бр.

• Зрял фасул стерилизиран -1 бр.

• Леща-1 бр.

• Захар-1 бр.

• Олио слънчогледово-1бр.

Получени листовки/дипляни/брошури по съпътстващи мерки: листовка за ЕСФ+, листовка за „Пътеводител на пациента“ с QR код“ или брошура „Пътеводител на пациента“.

Важно! Уведомяваме Ви, че предстои още едно раздаване на пакети със стерилизирани месни консерви – говеждо в собствен сос и говежди кюфтета в бял сос (в случай, че те бъдат доставени), както и на пакети, които ще съдържат хигиенни материали.

Подробна информация, гражданите могат да получат от секретариата на БЧК – Смолян, телефон 0301/63297 в териториалните структури на Агенция „Социално подпомагане“.

Всеки бенефициент „с два пакет“ получава:

Пакет 1 - хранителни продукти по вид и количество

 1. Брашно-1 бр.

 2. Ориз-1 бр.

 3. Спагети-1 бр.

 4. Лютеница-1 бр.

 5. Зелен фасул стерилизиран -1 бр.

 6. Домати стерилиз.-1 бр.

 7. Грах-1 бр.

 8. Гювеч-1 бр.

 9. Конфитюр-1 бр.

 10. Пиле фрикасе-1 бр.

 11. Херинга в доматен сос-1 бр.

 12. Зрял фасул стерилиз.-1 бр.

 13. Леща-1 бр.

 14. Захар-1 бр.

 15. Олио слънчогледово-1 бр.

Пакет 2 - хранителни продукти по вид и количество

 1. Брашно-5 бр.

 2. Ориз-2 бр.

 3. Спагети-2 бр.

 4. Лютеница-4 бр.

 5. Зелен фасул стерилиз.-2 бр.

 6. Домати стерилиз.-3 бр.

 7. Грах-2 бр.

 8. Гювеч-2 бр.

 9. Конфитюр-2 бр.

 10. Пиле фрикасе-2 бр.

 11. Херинга в доматен сос-2 бр.

 12. Зрял фасул стерилизиран -2 бр.

 13. Леща -2 бр.

 14. Захар-3 бр.

 15. Олио слънчогледово-2 бр.

Вирни се горе