Базар изложение "Чиста храна за нас и нашите деца" в Смилян

Базар изложение "Чиста храна за нас и нашите деца" в Смилян

Базар изложение "Чиста храна за нас и нашите деца" ще се проведе от 10.00 ч до 17.00 ч на 24-25 юни 2023 г в с. Смилян.

Базарът ще включва щандове на производители на храни от сектори "Ррастениевъдство" и "Пчеларство", култивирано отглеждане на билки и производители на сладка от култивирани и диворастящи горски плодове. Ще има и щандове с изделия на традиционните занаяти, съобщи Илия Годев, секретар на местното читалище.

Щандовете ще бъдат разположени в парковото пространство пред Кметство - с. Смилян и читалището. Базарът ще включва още демонстрации на приготвяне на храни от бобови и демонстрации и дегустации на храни от бобови култури., детски кът за изработка на картина от фасул и аранжиране на авторски ястия от бобови варива.

Информация за изложители: Заявки за щандове на производители можете да направите на тел. +359 897961519 до 21.06.2023 год. Броят на щандовете е ограничен. С преимущество ще сеползват производители, които са членове на общностите на Slow Food - Bulgaria.

Вирни се горе