Баните се готви за празника на минералната вода

Баните се готви за празника на минералната вода

Празникът на Община Баните и минералната вода по традиция ще се проведе на 5 и 6 май. Събитието е включено в културният календар на Общината и е сред най-колоритните в Родопите.

Общинската управа уведомява, че желаещите да извършат търговска дейност на открито е необходимо да заявят желания терен в деловодството на Община Баните за включване в схемата за разполагане на търговски обекти.

Терените за временни заведения за хранене – скари ще се отдават чрез подадено заявление в деловодството на общината на цена от 4.00 лева за един квадратен метър на ден.

Организаторите желаят на гостите добро настроение и приятно пребиваване в Община Баните – изтъкана от красива природа, минерална вода и добри хора!

Вирни се горе