Български пощи разширява мрежата си за доставка на проследяеми пратки

Български пощи разширява мрежата си за доставка на проследяеми пратки

През август 2023 г. „Български пощи“ ЕАД се присъедини към едно от основните обединения в пощенския сектор за доставка на трансгранични пратки – кооператива PRIME, с което разширява възможностите за доставка на проследяеми пратки.

В организацията членуват 159 избрани пощенски оператори със задължение да предоставят универсална пощенска услуга. В рамките на PRIME има три споразумения - за проследяеми, за експресни и за препоръчани пратки. Те стъпват на правилата за международни пощенски услуги на Всемирния пощенски съюз, но предвиждат по-благоприятни условия, свързани с разплащанията между пощенските оператори.

Услугата за проследяеми пратки ще създаде улеснение за получателите, тъй като при нея не се изисква подпис при получаване на пратката, както е при съществуващата услуга „препоръка“. В същото време, клиентът ще може да проследява целия път на пратката и ще я получи в указания предварително срок. Един от очакваните резултати е на базата на членството в обединението, България да бъде добавена в повече чуждестранни сайтове за електронна търговия като дестинация за доставка.

Участието на „Български пощи“ ЕАД в PRIME ще позволи на дружеството да предложи на своите индивидуални и бизнес клиенти по-високо качество на услугите за доставка на пратки и по-изгодни цени.

Въвеждането на новите възможности за потребителите на „Български пощи“ ще помогне на дружеството да навлезе в по-голяма степен в пазара на електронната търговия. Това е и стъпка към реализацията на новия финансово-управленски модел на компанията.

Вирни се горе