Български астрономи заминават през април на експедиция в Мексико за наблюдение на пълно слънчево затъмнение

Български астрономи заминават през април на експедиция в Мексико за наблюдение на пълно слънчево затъмнение

Екип астрономи от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (НАО) при БАН ще заминат през април на експедиция в Мексико, откъдето ще наблюдават пълно слънчево затъмнени на 8 април. Това съобщи пред БТА Никола Петров, директор на Националната астрономическа обсерватория Рожен, който ще бъде част от екипа. Пълните слънчеви затъмнения са важни за астрономията, защото при тях е възможно от Земята да се наблюдава слънчевата корона в детайли и на практика на големи разстояния от Слънцето, коментира Никола Петров. Той уточни, че следващото пълно слънчево затъмнение, което би могло да се наблюдава от територията на България, ще бъде на 3 септември 2081 г.

Българските астрономи ще наблюдават явлението от район на около 300 км северозападно от Монтерей. Слънчевата корона за всяко слънчево затъмнение е уникална от гледна точка на това, че се определя от слънчевата активност, а не може да има една и съща слънчева активност по време на различни затъмнения, посочи астрономът. Той допълни, че българският екип от четирима човека си е поставил за цел изпълнението на няколко наблюдателни задачи.

Една от основните задачи на екипа български астрономи в Мексико се основава на поляризационни наблюдения. Тези наблюдения са свързани с определяне разпределението на електронната плътност на слънчевата корона.

Друга възможна задача по време на слънчевото затъмнение според Никола Петров е да се търси коя е най-близката граница, до която може да се наблюдава неутрален прах, който е съставна част на междупланетното пространство на Слънчевата система. Научният интерес на участниците в експедицията по тази задача е насочен към наблюдение на процесите на сублимация на неутрален прах. Достигайки на достатъчно близко разстояние до Слънцето, под въздействие на слънчевата радиация, неутралният прах преминава от твърдо състояние в газообразно, т.е. протича процес на сублимация. Във времето, през което този прах се нагрява и сублимира се случва така, че той да излъчва слаба светлина, обяснява директорът на Роженската обсерватория. По думите му този наблюдателен експеримент ще се извърши с помощта на специфични филтри, с които може да се наблюдава именно светенето в определена дължина на вълната от електромагнитния спектър и по този начин да се регистрират границите на съществуването на този неутрален прах.

Друга задача на експедицията е свързана с определяне фината структурата на слънчевата корона в бяла светлина, т.е. използване на неутрални филтри по време на пълното слънчево затъмнение. Това ще позволи да се направи оценка за различни магнитни структури, разпределени във височина, в зависимост от локални активни слънчеви образувания.

Подобни експедиции на българските астрономи до далечни места за наблюдения стават възможни през последните четири години благодарение на проекти към МОН по фонд „Научна изследвания“, уточни Никола Петров. След наблюденията на затъмнението, от 9 до 13 април българският екип ще участва в научна конференция в Монтерей.

Вирни се горе