Българо-гръцки проект подпомага малкия и среден бизнес в трансграничен район

Българо-гръцки проект подпомага малкия и среден бизнес в трансграничен район

Проект с европейско финансиране е насочен към стимулиране на малкия и среден бизнес в Родопите и от другата страна на границата в съседни гръцки области, съобщиха от Регионалната туристическа асоциация “Родопи” – Смолян. Асоциацията представи на информационна среща днес започващия проект “Преосмисляне на микрокредитирането като инструмент за подпомагане на малките и средни предприятия и стимулиране на местните икономики”. Екипът на проекта планира да разработи схема за трансгранично партньорство, съставена от организации за подпомагане на бизнеса, посочи Георги Пампоров, ръководител на проекта, предаде БТА. Предприемачи, малки и средни фирми в областта на туризма, безработни от региона ще бъдат консултирани и обучавани в рамките на продължаващия 24 месеца проект. Част от дейностите са насочени за стимулиране на предприемачи да създават нови фирми, както и за подкрепа на създадени малки и средни предприятия, насърчаване на социалното предприемачество и стартиращите фирми. Предвидени са обучителни семинари и работни срещи с представители на малкия и среден бизнес в туризма, както и събития за изграждане на бизнес мрежа с участието на 50 предприемачи. РТА “Родопи” е един от българските партньори по проекта, а от гръцка страна участват Център за развитие на бизнес и култура – Солун и Компания “Камара за развитие на Серес”. Общият бюджет на проекта е 567 хил. евро.

Вирни се горе