Българо-гръцка работна среща се състоя в гръцкия град Хрисуполи

Българо-гръцка работна среща се състоя в гръцкия град Хрисуполи

Кметът на община Златоград – Мирослав Янчев представи пред кмета на община Нестос готовността на община Златоград да участва с проектни идеи в различни трансгранични програми между България и Гърция. По покана на кмета на Община Нестос – г-н Цобанопулос, работната среща се състоя в побратимения на Златоград гръцки град Хрисуполи. На тази среща се определи съвместен работен екип от гръцки и български експерти, който да подготви общи проектни предложения, с които двете общини да кандидатстват за финансиране по програми на Европейския съюз, съобщиха от общината. Кметът Янчев представи следните идеи, за които Община Златоград разполага с готови работни проекти:

  • „Рехабилитация и благоустрояване на улици в Община Златоград”;

  • „Изграждане на трансграничен бизнес център в Златоград за обмяна на добри практики и подкрепа на икономическото сътрудничество в региона”;

  • „Изграждане на Комуникационно трасе Златоград-Термес-Ксанти втора фаза”;

  • „Изграждане на многофункционални спортни площадки за баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички, хокей на трева, хандбал и тенис в Община Златоград”;

  • „Изграждане на кръгово движение и паркинг”;

  • „Интегрирано използване на термо-минералната вода, съсредоточена в геотермалното находище Ерма река-Елидже”;

  • „Благоустрояване на кооперативния пазар и района около него”;

  • „Енергоефективна модернизация на уличното осветление в гр. Златоград”.

След проведената дискусия, съвместно с експертите от Община Нестос, се маркираха четири основни проектни предложения, около които да се съсредоточат усилията на двете местни власти: „Рехабилитация и благоустрояване на улици в трансграничния регион”, „Изграждане на многофункционални спортни площадки в трансграничния регион”, „Благоустрояване на кооперативни пазари и районите около тях”, „Енергоефективна модернизация на уличното осветление в двете побратимени общини”.

Кметът Цобанопулос заяви, че към края на месец януари 2015 година отново ще организира подобна работна среща с цел да се проследи напредъка по изготвянето на съвместните проектни предложения.

www.zlatograd.bg

Вирни се горе