Българите живеят при мама и татко чак до 30 г.

Българите живеят при мама и татко чак до 30 г.

Българите напускат дома на родителите си на средна възраст от 30,03 години. Това показват данни на Евростат, цитирани от БГНЕС.

Средната стойност за Европейския съюз по този показател е 26,4 години.

Най-високата средна възраст е регистрирана в Хърватия (33,4 години). Следват Словакия (30,8 години), Гърция (30,7 години), България и Испания (и двете по 30,3 години), Малта (30,1 години) и Италия (30 години).

На противоположния полюс са Финландия (21,3 години), Швеция (21,4 години), Дания (21,7 години) и Естония (22,7 години).

В рамките на десетилетие средната възраст на младите хора, които напускат дома на родителите си, се е увеличила в 14 страни от ЕС, най-вече в Хърватия (+1,8 години), Гърция (+1,7 години) и Испания (+1,6 години).

През 2012 г. най-ниската средна възраст в Съюза е била в Швеция, където младите хора са напускали дома на родителите си на 19,9 години. За десет години обаче тази средна възраст се е увеличила с 1,5 години.

На ниво ЕС между 2012 г. и 2022 г. средната възраст варира леко, като най-ниската е 26,2 години (2019 г.), а най-високата - 26,5 години (2012 г., 2014 г., 2020 г. и 2021 г.).

Мъжете напускат дом на родителите си по-късно от жените: мъжете на 27,3 години, а жените - на 25,4 години, според данните за миналата година.

Тази разлика се наблюдава във всички държави, т.е. младите жени напускат дома на родителите средно по-рано от младите мъже.

Мъжете са напуснали родителския дом средно след 30-годишна възраст в 9 държави от ЕС (Хърватия, България, Гърция, Словакия, Испания, Италия, Малта, Словения и Португалия), докато това се отнася за жените само в Хърватия.

Най-голямата разлика между половете е установена в Румъния, където младите мъже напускат на 29,9 години, а жените - на 25,4 години (разлика от 4,5 години). Следва България, където мъжете напускат на 32,3 години, а жените - на 28,2 години.

В Люксембург (0,5 години разлика), Швеция (0,6 години), Дания и Малта (и двете 0,7 години) пък се отчитат най-малките разлики между младите мъже и жени, напускащи родителския дом.

Снимка: БГРЕС

Вирни се горе