Българите нямат време за спорт

Българите нямат време за спорт

Българите не са спортна нация. Това категорично сочат резултатите от проучване на Евробарометър, публикувано днес.

Наред с гърците и италианците, ние се оказваме сред най-неактивните физически граждани на ЕС. Причина за това обаче не е липсата на подходящи терени за спорт, а недостиг на време.

Иначе 40% от гражданите на ЕС спортуват поне веднъж седмично. Това показва публикувано днес от Европейската комисия специално проучване относно спорта и физическата активност

65% от европейците практикуват някакъв вид физически упражнения, а 25% не се занимават почти никога с такава дейност.

Ирландия и скандинавските страни имат най-сериозно отношение към спорта, като 23% от ирландските граждани спортуват 5 пъти седмично или повече, докато Швеция, Финландия и Дания са с най-голям процент практикуващи „редовно" или „доста редовно" (най-малко веднъж седмично).

За сметка на това едва 3% от гражданите на България, Гърция и Италия заявяват, че спортуват редовно. За сравнение общият процент за ЕС е 9%.

Прави впечатление и че у нас мъжете на възраст между 40-54 години и във възрастовата група над 70, изобщо не спортуват редовно. 0% от анкетираните са отговорили положително на въпроса.

Мъжете в ЕС се занимават повече със спорт и упражнения от жените. Тази разлика е особено отчетлива във възрастовата група 15-24 години.

В изследването също така се установява връзка между социално-икономическия статус и физическата активност.

Докато 64% от хората, които са напуснали училище до 15-годишна възраст заявяват, че никога не спортуват, при тези, които са напуснали образователната система след 20-годишна възраст, процентът спада до 24.

Най-често българинът спортува „спонтанно" – без някакви конкретни причини. Цели 42% от българите, като за сравнение процентът в ЕС е 8%, са посочили този отговор.

Европейците спортуват най-вече за да подобрят здравословното си състояние – 61%. Това е и една от другите причини, поради които нашенецът се отдава на физическа активност – 35% са дали този отговор.

Останалите причини са: за релакс – 27%, само за забавление(17%), и за да бъдат с приятели (22%).

Относно местата за практикуване на спорт сме в пълен синхрон с ЕС. Българинът спортува в парка или сред природата. Такива отговори са дали съответно 45 и 48% от анкетираните.

Само 11% от анкетираните в ЕС спортуват във фитнес център. Същият процент показват и резултатите само на България.

За да не спортува, българинът посочва като основна причина липсата на време, а не очаквания отговор, че няма подходящи места за това близо до дома му.

Вирни се горе