БАБХ проверява търговците на сладолед

 БАБХ проверява търговците на сладолед

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще извършва извънредни проверки в обектите за производство и продажба на сладолед поради настъпването на активния сезон на консумацията му.

Инспекциите ще започнат от 26 юни и ще продължат до 14 юли. Местата, които предлагат сладолед без предварително опаковане до крайния потребител, като колички, щандове на открито и подвижни обекти, ще бъдат подложени на проверки през целия летен сезон.

Контролните мерки при производството на сладолед включват спазване на технологичната документация, контрол на суровините и материалите, използване на добавки и етикетиране на готовия продукт съгласно Регламента за предоставянето на информация за храните на потребителите.

При местата, които предлагат сладолед без предварително опаковане, се изисква предоставяне на информация за наличието на вещества или продукти, които могат да предизвикат алергии или непоносимост.

Разделните прибори за разсипване на сладолед трябва да бъдат използвани за всеки вид сладолед, а съхранението им трябва да осигурява защита от замърсяване с патогени и алергени.

Лъжиците, предлагани на крайните потребители, трябва да бъдат предварително опаковани. Проверките на БАБХ ще включват обекти в цялата страна и са насочени към гарантиране на безопасността и качеството на сладоледа, предлаган на пазара през летния сезон.

Вирни се горе