Установиха незаконен лов край Момчиловци

Установиха незаконен лов край Момчиловци

В РУ-Смолян е образувано досъдебно производство във връзка с незаконен лов в землището на село Момчиловци, област Смолян. От неустановена дата до 27.06.2024 г. е убит едър дивеч - дива свиня, без надлежно разрешение. При извършено претърсване, в частен имот в селото, са намерени и иззети ловни оръжия, ловни трофеи и месо от диво животно. Работата по случая продължава.

Във връзка със случаите на незаконен лов, Ви информираме за условията и правилата, които регулират обстрела на диви животни. Спазването на тези правила е от съществено значение за опазването на природата и биоразнообразието в нашата страна.

Кога е забранен отстрелът на диви животни:

 1. Извън определения със Закона за лова е опазване на дивеча срок за лов:

  • Всеки вид диви животни има определен период указан в Закона за лова и опазване на дивеча, в който ловуването им е разрешено. Ловът извън този период е незаконен.

 2. Без разрешително:

  • За да ловувате законно, трябва да притежавате валидно разрешително, издадено от компетентните органи. Ловът без тези документи е строго забранен.

 3. На защитени видове:

  • Ловът на видове, които са защитени със специален закон, включително редки, застрашени и уязвими видове, е забранен.

 4. При ловуване се забранява използването на следните средства и методи:

 5. капани, примки и мрежи;

  • отровни или упойващи вещества, както и стръв с такива вещества;

 6. електрически звуковъзпроизвеждащи устройства и изкуствени източници на светлина, както и приспособления за осветяване на целта;

 7. приспособления за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа;

 8. моторни превозни средства;

 9. сачми с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие; при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие се разрешава употребата само на боеприпаси тип "куршум";

 10. През нощта:

 11. Ловът през нощта е забранен, освен при индивидуален лов на дива свиня и хищници.

Какво да направите, ако забележите незаконен лов:

 • Незабавно сигнализирайте на „телефон 112“ или на органите на реда, или на местното горско стопанство.

 • Осигурете безопасност за себе си и околните, без да влизате в конфликт с нарушителите.

 • Ако е възможно, запишете подробности за инцидента (дата, час, място, описание на нарушителите и използваните методи).

Вашата отговорност като граждани е от съществено значение за опазването на нашата природа. Благодарим Ви за съдействието и ангажираността!

Вирни се горе