Асоциацията по ВиК утвърди годишен бюджет за 2022г. на заседание на общото събрание

Асоциацията по ВиК утвърди годишен бюджет за 2022г. на заседание на общото събрание

Годишен бюджет за 2022 г. бе утвърден на редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. #Смолян. На заседанието, председателствано от областният управител Емил Хумчев, присъстваха кметове и зам.-кметове на седем от десетте общини от областта, които представляват 83.96 % от гласовете в Асоциацията и гости. Присъстваха кметовете на общините Борино, Девин, Доспат и Златоград, както и упълномощени представители на общините #Баните, #Неделино и #Смолян. Представители на общините #Мадан, #Рудозем и #Чепеларе не взеха участие в заседанието.

Съгласно дневния ред на заседанието, присъстващите членове на общото събрание единодушно приеха отчета за изпълнение на бюджета на асоциацията за 2021 г. и отчета за дейността на Асоциацията по ВиК Смолян през 2021г.

Членовете одобриха и бюджет на Асоциацията в размер на 57 142 лв. за настоящата година, като представителят на община Доспат гласува против, съгласно предоставения му от Общинския съвет мандат.

Вирни се горе