Асоциацията на Родопските общини ще проведе Общо събрание

Асоциацията на Родопските общини ще проведе Общо събрание

Днес от 11.00 ч. в зала 247 на Общинска администрация-Смолян ще се проведе Общо събрание на Асоциацията на родопски общини.Дневният ред на заседанието включва приемане на кмета на Община Ракитово за член на УС на АРО,приемане Отчет за дейността на АРО за периода 1 януари-31 декември 2009 г.,Финансов отчет на АРО за периода 1 януари-31 декември 2009 г.,приемане на Работен план на АРО за 2010 г. и Приемане на Бюджет на АРО за 2010 г.,съобщи Златка Николова-изпълнителен директор на Асоциацията на Родопските общини.

Вирни се горе