Асоциацията на родопските общини проведе Общо събрание

Асоциацията на родопските общини проведе Общо събрание

На 26 юли в Смолян се проведе Общо събрание на Асоциацията на родопски общини (АРО). Приети бяха технически и финансов отчет на АРО за 2020 година, както и работен план и бюджет на асоциацията за 2021 г.

По време на заседанието беше обсъден напредъкът на проектите “Rhodoshop”, финансиран оп програмата Хоризонт 2020 на ЕС и “The Healthy Municipality” по програмата за сътрудничество Interreg V-A Гърция-България 2014-2020. По проект “Rhodoshop” АРО търси финансиране за проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност и използване на възобновяема (в т.ч. геотермална) енергия в общински сгради и улично осветление. По проекта са обследвани и сертифицирани редица общински сгради – училища, детски градини, болници, административни, културни, социални сгради, намиращи се на територията на общините Смолян, Баните, Девин, Неделино, Чепеларе, Златоград. Предложените енергийни инвестиции в реновиране на сградите възлизат на 5 585 365 лева, прогнозната спестена енергия е 4339 МВч/година, а спестените въглеродни емисии 2028 т/год. Очаква се общините да кандидатстват за финансиране на енергоспестяващите мерки по обявените покани по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, или по други програми. По проекта бяха обследвани 27 системи за улично осветление в общините Баните, Чепеларе и Златоград, като са предложени инвестиции за близо един милион лева в подмяна на лампи с по-енергийно ефективни. За част от тях вече има сключени договори с изпълнители, а други се очаква да бъдат финансирани от Плана за възстановяване и устойчивост на България.

Със съдействието и подкрепата на проект “Rhodoshop” са подготвени инвестиционни проекти за обновяване на общински сгради на стойност над три и половина млн. лв., които вече са договорени от общините. Смолян и Неделино имат сключени договори и за подмяна на улично осветление за над 1 107 000 лв.

Програмата на АРО за 2021 година включва и работа по проект „The Healthy Municipality“, в това число изработване на План за здравни политики на местно ниво (за община Крумовград и община Момчилград), комуникационна стратегия за прилагане на общ план за превенция на болестите (областите Хасково/Кърджали/Смолян) и други дейности. Планът и стратегията вече са финализирани. Общото събрание на АРО обсъди и възможности за кандидатстване с общи проекти по програмата за действия в областта на климата и околната среда LIFE 2021-2024 на ЕС, съобщи Златка Николова,изпълнителен директор на Асоциация на родопските общини.

Вирни се горе