ПРОДЪЛЖАВА АСФАЛТИРАНЕТО НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА МАДАН

ПРОДЪЛЖАВА АСФАЛТИРАНЕТО НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА МАДАН

Успешно приключи цялостното асфалтиране на няколко вътрешни улици в селата Вехтино, Мъглища, ул. „Ломе“ в Средногорци, кв. Койнарци и кв. Батанци в Мадан. Ремонтните дейности са част от инвестиционната програма на общината, в която за 2021г. са предвидени общо 19 улици за реконструкция и рехабилитация. Преди асфалтирането, по трасетата бе извършено цялостно възстановяване на отводняването, бяха оформени пътните банкети и почистена растителността. Работата продължава в с. Шаренска, където в момента също се асфалтират вътрешни улици.

В ход е и текущият ремонт на улица “Трети март“ в града, по която досега не са правени никакви ремонтни дейности. По нея е предвидено да бъдат извършени подготвителни работи, включващи разширяване на трасето, оформяне на пътното легло и почистването на растителността. Възстановяване отводняването на улиците, посредством отводнителни окопи и дренажи, оформяне на пътните банкетите и полагане на нови бордюри, след което ще се положи и асфалтова настилка. Галерия

Вирни се горе