Арх. Нина Речникова: Натъжава ме фактът, че културното наследство се неглижира

Арх. Нина Речникова: Натъжава ме фактът, че културното наследство се неглижира

Нина Речникова е родена на 29 март 1986 в Смолян. Завършва Природоматематическата гимназия „Васил Левски” в родния си град, специалност „Математика и информатика, български и английски език“. От 2005 до 2011 г. учи в УАСГ – специалност „Архитектура“, дипломант е в Катедра „История и теория на архитектурата и опазване на архитектурното наследство“. През 2007 г. започва работа като 3D художник в студио за архитектурни и рекламни 3D визуализации. След това се занимава с изработване на различни видове технически чертежи. От 2011-а насам се изявява като архитект.

Работи в Артек Студио и в ИСА 2000, София. От 2012 г. до момента е архитект в Архитектурно ателие Архихол в столицата. Дейността й е свързана с проектиране и управление на инвестиционни проекти в областта на интериорния, промишления и продуктовия дизайн, строителство и архитектура на сгради и съоръжения, устройствено планиране и благоустройство.

Ценностите трябва да се претворят и съхранят, така че ново и старо да вървят ръка за ръка

– Защо избрахте да се реализирате в България?

– Разноликата в културно, етническо и историческо отношение среда у нас е голямо богатство за мен. Тя според мен е и предизвикателство за реализацията на всеки млад човек у нас. Другата причина, която ме кара да остана в България, е моята чувствителност по въпросите, касаещи опазването и популяризирането на архитектурното и културното ни наследство. Тя датира още от обучението ми в университета. Виждам голямо поле за изява в бъдеще, защото в България по тези въпроси предстои да се работи много.

– Какви са трудностите, с които се сблъсквате във Вашата работа?

– Натъжава ме фактът, че в градове с богато културно наследство като София, родния ми Смолян и т.н., архитектурното и културното ни наследство се неглижира, вместо да се изучи и синтезира, да се съхрани, експонира или претвори, така че ново и старо да живеят ръка за ръка, да формират органично цяло. Ежедневно се сблъсквам с наболелите проблеми, свързани с ценностната система, градоустройството и устойчивото развитие на обществото не само в работата ми, но и като гражданин.

– В каква обществена кауза във Вашия град бихте се включили?

– Ще е голямо удоволствие за мен да се включа в кауза, свързана с опазването и адекватното експониране на нашето уникално културно наследство.

Вирни се горе