АПИ предвижда основен ремонт на 22 км от пътя Рудозем - Смолян по Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027

АПИ предвижда основен ремонт на 22 км от пътя Рудозем - Смолян по Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027

Експерти и граждани обсъдиха в Смолян Концепцията за интегрирани териториални инвестиции: „Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на област Смолян“. Дискусията е във връзка с процедурата за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и е организирана от Областния информационен център – Смолян.

На срещата експертите от АПИ - Николина Чапанова и инж. Мариела Русева, представиха двата проекта, с които агенцията участва. Те са свързани с рехабилитацията на близо 22 км от третокласния път III-868 Рудозем - Смолян и изпълнението на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на свлачища и срутища на третокласни пътища на територията на общините Смолян, Девин и Рудозем. От геодинамични процеси са компрометирани участъци от път III-197 Борино – Тешел – Девин, път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка – Девин, път III-864 (Чепеларе - Соколовци) - Пампорово – Стойките, път III-866 Смолян – Стойките - Широка Лъка – Девин и път III-8683 (Рудозем-Смолян) – Чокманово - Смилян - Кошница - Могилица - Арда - Горна Арда.

С реализирането на предложените проектите ще се подобри и модернизира републиканската пътна мрежа в област Смолян. Предложените мерки за инвестиция ще доведат до повишаване на безопасността и комфортът за пътуващите, ще се повиши мобилността на населението, ще се насърчи създаването на нови работни места, ще се подобри състоянието на околната среда, чрез намаляване на отделянето на вредни емисии на парникови газове и възможност. По-добрата инфраструктура ще даде възможност за по-голям избор на гражданите до здравни и образователни услуги. Ще се стимулира и развитието на туризма.

Общата индикативна стойност на концепцията е 34 552 094 лв. с ДДС. За изпълнението на основния ремонт на близо 22 км от третокласния път III-868 Рудозем – Смолян ще се кандидатства за осигуряването на 30 321 883 лв. с ДДС от Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“, а за укрепителни дейности на свлачища и срутища на третокласни пътища ще се търси финансиране от 4 230 211 лв. с ДДС от Програма „Околна среда 2021-2027 г.“.

Вирни се горе