АПИ: 6 оферти са подадени за проектиране и строителство на 7,5 км от пътя Белица - Загражден

АПИ: 6 оферти са подадени за проектиране и строителство на 7,5 км от пътя Белица - Загражден

6 са подадените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за извършването на проучвателно-проектантски работи и строителство на 7,5 км от път III-8611 Белица – Загражден от км 10+430 до км 18+000. Проектът ще се изпълни със средства от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Отворените оферти, по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ, са на:

„Иса 2000“ ЕООД;

ДЗЗД „Ела инженеринг“, в което участват: „ЕЛА“ ЕООД и „ПЪТСТРОЙ“ ООД;

„ПСТ груп“ ЕАД;

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

„Мегаинвест – холд“;

ДЗЗД „АПП Белица“, в което са: „АГРОМАХ“ ЕООД и „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД.

Пътят Белица – Загражден, преминава през област Смолян. Третокласният път осигурява бърза връзка на жителите на селата Баните, Давидково и Загражден с област Пловдив и е алтернатива на път II-86 Пловдив – Асеновград. Индикативната стойност на обществената поръчка е 3 785 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение й е 365 календарни дни. С реализирането на проекта ще се подобрят технико-експлоатационните характеристики на третокласния път, ще се осигури безопасност на движение, ще се намалят амортизационните разходи на превозните средства и времето за пътуване, съобщават от Агенцията.

Вирни се горе