Ангел Безергянов: "За три години са проведени 40 заседания на Общински съвет Смолян, взети са 1015 решения"

 Ангел Безергянов: "За три години са проведени 40 заседания на Общински съвет Смолян, взети са 1015 решения"

Ангел Безергянов е роден на 15 октомври 1986 г. в гр. Смолян. Той е магистър е по право и по финансов мениджмънт. Работил е в сдружение „Екосвят Родопи“ и в Областния информационен център. Бил е юристконсулт в Държавно горско стопанство – Смилян. Целият му трудов стаж над 20 години е в частния бизнес. Бил е общински съветник в мандат 2015-2019 г. от гражданската квота. През месец май 2022г. с 16 гласа „за”, без против и 2-ма „въздържа ли се” мнозинството избра Безергянов за председател на Общински съвет-Смолян.До избора му се стигна след внезапната кончина на предишния председател Венера Аръчкова.

Г-н Безергянов, председател сте на Общински съвет Смолян от края на май 2022 г. При избора си казахте, че се надявате на конструктивен диалог. Такъв ли е диалога в Общински съвет Смолян?

За времето, в което съм председател смея да твърдя, че конструктивен диалог в Общински съвет Смолян има. Това е вследствие на работата, която осъществяваме и решенията, които вземаме. Считам, че сме намерили баланса и оптималната работна обстановка, за да удовлетворяваме нашите граждани и да се вземат решения в полза на обществото.

Преди бяхте общински съветник, сега сте председател. Голяма ли е разликата и как работи Общински съвет Смолян? Има ли нещо, което е по-специфично, прави ли ви впечатление по време на гласуване създават ли се нетипични коалиции и мнозинства?

Функциите на председателя са малко по-различни от функцията и задълженията на общинския съветник. Председателят е този, който ръководи, представлява Общинския съвет, организира заседанията, подпомага дейността на постоянните комисии. Тематиката и работата на Общинския съвет и същината на дебатите би следвало да се провеждат в постоянните комисии. Разбира се, заседанията дават възможност на всеки един общински съветник, на кмета, на ресорните зам. -кметове, на граждани, ако има записали се за изказване, да споделят мнения и становища по дадени въпроси. Но като цяло същината, мотивировката, консистенцията на решенията, споровете и различията между съветниците би следвало да се изчистват още в работата на постоянните комисии. Това не винаги е възможно да се случи, поради обективни причини. Не винаги колегите успяват да присъстват на заседанията на Комисиите, но за сметка на това са дисциплинирани и отговорни по отношение на присъствие на заседанията на Общинския съвет, което е важно. Но някакви неспецифични практики и съглашения или целенасочени гласувания до настоящия момент, като председател, не съм наблюдавал. Смятам, че всичко върви в рамките на една нормална, колегиална обстановка.

Къде са по-бурни дебатите – в постоянните комисии или на заседанията и по какви точки?

Дебатите са по-бурни по време на заседанията на Общинският съвет. Разбира се за дадени точки въпроси и решения, които обсъждаме има динамика и в постоянните комисии, но това са обществено значими проблеми и въпроси, които касаят бюджета, разпореждане с общинското имущество, местните данъци и такси, нещата, които пряко рефлектират и влияят върху обществения живот на нашите съграждани.

Вие сте юрист, лесно ли се работи, когато имате юридическо образование?

Определено в работата ми на председател на Общински съвет Смолян образованието ми е от голяма полза. Знанията и опита, и като общински съветник, и като председател на последната комисия по законност и местното самоуправление към Общински съвет, са голям плюс в моята работа, като председател.

Наближава края на годината, каква работа свърши Общински съвет Смолян?

Ако позволите да разширим въпроса, ще ви дам информация за работата на Общинския съвет в рамките на мандата - от 2019 г. до настоящия момент. Проведени са общо 40 заседания; решенията, които са взети са 1015; питанията от общински съветници са 48, като на всички постъпили питания е даден отговор от кмета на общината и общинска администрация. Най-важните въпроси, които оставят да бъдат разгледани в настоящата година касаят приемане на Наредбата за местни данъци и такси, приемане на годишна програма за разпореждане с общинско имущество. От изключителна важност са въпросите, свързани с кандидатстване по определени проекти и програми, план сметката за битовите отпадъци и др. Важно е да отбележим също, че в рамките на този мандат сме удостоили със звание „Почетен гражданин на Смолян“ трима смолянчани – покойният Васил Игнатов, Георги Гривнев и Светозар Казанджиев. Освен това сме вземали решения за подпомагане на наши съграждани – болни или пострадали от бедствия и аварии, с отпускане на еднократни финансови помощи. Съумявали сме и сме се опитвали да подпомагаме с парично изражение, с грамоти просветни и културни дейци. В рамките на извънредното положение подпомогнахме наематели и ползватели на общински имоти, които са преустановили дейност, като ги освободихме от заплащане на такси и наеми.

Очаквате ли по-съществени дебати по важните теми, които предстоят на заседанията на Общински съвет?

Всеки момент се очаква общинската администрация да публикува за обществено обсъждане Наредбата за местните данъци и такси. Нямам все още конкретна информация, тепърва се очаква да видим какви изменения и допълнения са предвидени от общинска администрация. От друга страна пък общинските съветници също могат да правят предложения и промени, така че предстои да видим.

Успяхте доста време да запазите данъците непроменени...

Обстановката в страната - Ковид-кризата и социално- икономическата ситуация, налагаше да проявим разум, търпение и отговорност към нашите съграждани, както от страна на общинското ръководство и администрацията, така и от страна на общинските съветници. Ситуацията продължава да е тежка, надявам се всеки момент да имаме редовно правителство, което да се отнесе сериозно към всички въпроси, които да се решат и да отговорят на очакванията на гражданите на нашата страна.

Г-н Безергянов, в кои дни са вашите приемни и по какви въпроси ви търсят гражданите?

Достъпът до моя кабинет е винаги отворен за всеки граждани и всеки проблем. Основните проблеми, които гражданите на община Смолян представят са пътната инфраструктура на територията на града и населените места, проблемите с водния цикъл, който се изпълнява на територията на Смолян и по-скоро забавянията на възстановяването на нарушените настилки. Организацията на движение по пътищата и т.н.

Доколко са вашите правомощия като председател на Общински съвет да помагате на хората за решаването на тези проблеми и да бъдете моста между кмет и общинските съветници, така че да се решават проблемите на гражданите?

Аз съм благодарен на общинска администрация и на кмета г-н Мелемов, че към всеки един поставен въпрос или проблем от граждани, се отнасяме с голяма отговорност и се опитваме, според възможностите си, да търсим решение. Няма проблем, за който да не сме се опитали да помогнем, според компетенциите и възможностите си, разбира се, много често пред нас се поставят въпроси, извън правомощията ни.

Какви ще бъдат вашите финални думи и пожелания към смолянчани?

Първо искам да кажа, че целта ни – моята и на всеки един от съветниците, е да работим за благоденствието и благополучието на нашите съграждани. Пожелавам на всички много здраве, щастие, търпение, любов. Нека хората знаят, че сме насреща, ще правим, каквото можем и докъдето ни стигат силите и възможностите, за развитието на региона ни. С широко отворени очи и сърца сме към всички наши съграждани и техните проблеми.

Вирни се горе