Актуализиран график за възстановяване на пътните настилки по проект "Воден цикъл"

Актуализиран график за възстановяване на пътните настилки по проект "Воден цикъл"

-От 18.10.2021г. до 22.10.2021г. ще се възстановят настилките по улици:

1.“Коста Аврамиков“ – кръстовище при „Бохеми“, участък върху стадион „Септември“/2кв.м/ и заустваща шахта

2.“Митко Палаузов“ – последен износващ пласт

3.“Лиляна Димитрова“ последен износващ пласт

4.“Незабравка“

5.Пресичане на път III-866 при километри 4+152/срещу помпена станция/

6.“Родопи“ /2кв.м./

  • От 25.10.2021г. до 29.10.2021г. ще се възстановят настилките по улици:

1.“Бузлуджа“

2.“Участък посока Околовръстен път /срещу бивше АРЗ/“ – път III-866

  1. Пресичане на път III-866 при километри 7+303/срещу спортна зала “Величко Чолаков“/

4.“Кокиче“/подготовка/

  • От 01.11.2021г. до 05.11.2021г. ще се възстановят настилките по улици:

1.“Грудьо Войвода“

2.“Кольо Шишманов“

3.“Кокиче“

-От 08.11.2021г. до 12.11.2021г. ще се възстановят настилките по улици:

1.“Кольо Фичето“

2.Пресечката на ул.“Хан Аспарух“

-От 15.11.2021г. до 26.11.2021г. ще се възстановят настилките по улици:

1.“Пейо Яворов“

2.“Никола Вапцаров“

3.“Студенец“/подготовка/

4.“Липа“

-От 22.11.2021г. до 26.11.2021г. ще се възстановят настилките по улици:

1.“Чавдар войвода“

2.“Иглика“

3.“Червена скала“

-От 29.11.2021г. до 03.12.2021г. ще се възстановят настилките по улици:

1.“Възход“

2.“Маестро Георги Атанасов“

-От 06.12.2021г. до 10.12.2021г. ще се възстановят настилките по улици:

1.“Чан“

2.“Майстор Харит Кисьов“

3.“Елин Пелин“

4.“Превала“

Възможна е промяна в графика в частта му за улици „Кокиче“, „Кольо Шишманов“, „Кольо Фичето“, „Превала“ и „Чавдар войвода“, при възлагане от страна на ВиК за цялостно асфалтиране.

Посочените срокове също подлежат на промяна при неблагоприятни метеорологични условия, възпрепятстващи полагането на настилки и усложняване на епидемичната обстановка.

Екатерина Башова

ДЗЗД Пашмакли

pashmaklioffice@gmali.com

Вирни се горе