Активно се работи по усвояване на пострадалата дървесина от ветровал на територията на ЮЦДП

Активно се работи по усвояване на пострадалата дървесина от ветровал на територията на ЮЦДП

Активно се работи по усвояване на пострадалата дървесина от ветровал на териториите на ДЛС „Широка поляна“ и ДГС „Доспат“. Природното бедствие, настъпило на 17 .09. 2022 г. засегна също така площи в ДГС „Борино“, ДЛС „Борово“ и ДЛС „Извора“ , но в по-малък обем.

На територията на ДЛС „Широка поляна“ усвояването на ветровалната дървесина е около 40-50%, а на територията на ДГС „Доспат“ -около 35 %. Основно са засегнати смърчови и борови гори, с обща площ от около 300 ха. Голяма част от дърветата са изкоренени, а други са изпочупени.

В ДГС „Борино“, ДЛС „Борово“ и ДЛС „Извора“ усвояването също върви с добри темпове.

Бързото усвояване на пострадалата дървесина е от изключителна важност, за да се предотврати развитието на корояди, които в последствие да нападнат и увредят здравите гори.

Вирни се горе