АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ НА МУ – СОФИЯ ЕДИНОДУШНО НОМИНИРА доц.д-р АНДРЕЙ КЕХАЙОВ,дм ЗА ПРОФЕСОР

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ НА МУ – СОФИЯ  ЕДИНОДУШНО НОМИНИРА доц.д-р АНДРЕЙ КЕХАЙОВ,дм ЗА ПРОФЕСОР

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ НА Медицински университет – СОФИЯ ЕДИНОДУШНО НОМИНИРА доц.д-р АНДРЕЙ КЕХАЙОВ,дм ЗА ПРОФЕСОР КЪМ КАТЕДРА „ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ – ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Единодушно, академичният съвет на Медицински Университет- София номинира д-р Андрей Кехайов, дм за – „Професор“ във Факултет по обществено здраве, катедра „Здравна политика и мениджмънт“ – заслужено признание за принос в областта на здравеопазването и медицинската наука.

Проф. д-р Андрей Кехайов , мд е роден в с. Козарка, област Смолян. През 1991 г. завършва висше образование в Медицински Университет гр. Пловдив и през 1997г. придобива специалност – „хирургия“. Започва академичното си развитие през 2008г., когато защитава дисертационен труд и научна степен Доктор на медицинските науки. През 2017г. е избран за доцент в МУ – София, Факултет по обществено здраве, преподавател в катедра „Здравна политика и мениджмънт“. Проф. Андрей Кехайов е автор на 3 книги, 3 монографии, и над 200 научни публикации в български и международни специализирани списания и сборници. Научен ръководител на докторанти и дипломанти, рецензент на дипломни работи, участник в 121 международни конгреса с научни презентации и разработки. От 2002 – 2009г. е Председател на Български Лекарски Съюз. Проф. д-р Андрей Кехайов, дм е Президент на Югоизточно Европейски Медицински Форум – Асоцииран член на Международната Медицинска Асоциация, организатор и участник в неговите международни конгреси с научни доклади, Президент на сдружение „Български лекар“ и Председател на УС на сдружение „Клъстер на здравните региони“. Преминава през множество специализации, курсове по формиране на здравни европейски политики, членува в Борда на Постоянния комитет на европейските лекари; индивидуален член е на Международното сдружение за приоритети в здравеопазването, Бирмингам, Великобритания и в продължение на 4 години е член на международен консултативен съвет по реформиране на здравната система на Украйна. За активна дейност в областта на българското здравеопазване и научен принос за развитието на медицинската наука е награждаван с редица отличия: „Почетен знак за принос в областта на общественото здраве“ на Факултета по обществено здраве, МУ- София, Награда на Световната Медицинска Асоциация, най-високото отличие на БЧК – „Златен медал за заслуга“, Национална награда „Д-р Атанас Дафовски“ за принос в медицината, 3 награди Paul Harris – Rotary International. Проф. Д-р Андрей Кехайов, дм е почетен гражданин на гр. Неделино и гр. Сухиндол, почетен член на Македонската, Грузинската, Украинската Медицински Асоциации, носител на най-високите отличия на Грузия, Чехия, Украйна и Казахстан, почетен член на националното дружество по естетична хирургия и естетична медицина. Награден е със почетен сертификат за активно подпомагане дейността на асоциацията на студентите по медицина в България и други.

Вирни се горе