Адвокатска колегия-Смолян организира Ден на отворените врати по повод Деня на юриста

Адвокатска колегия-Смолян организира Ден на отворените врати по повод Деня на юриста

По повод Деня на Конституцията и юриста - 16 април, Адвокатска колегия-Смолян организира Ден на отворените врати на българската адвокатура.

В тази връзка на 19 април, вторник, от 14 до 16 часа, в гр. Смолян, бул. България № 16, в Адвокатска стая в сградата на Съдебната палата, както и в гр. Чепеларе, Девин и Златоград адвокати ще се срещнат с граждани с цел подпомагане на гражданите при упражняване на правата им и разясняване на ролята на адвоката в процеса на защита.

Адреси за срещите по отделни населени места:

Гр. Чепеларе, ул. Спартак 12А, ет. 2, адв. Тонка Динчева;

гр. Девин, ул. Александър Костов № 14, адв. Николай Пейковски;

гр. Девин, ул. Освобождение № 19, ет.2 (сграда на Пощата), адв. Мария Дамянова;

гр. Златоград, ул. Славей № 1, адв. Филип Гюнелиев;

С цел добра организация на мероприятието, молим желаещите да запазят час на телефон 0301/65661.

Вирни се горе