Днес е професионалният празник на адвокатите

Днес е професионалният празник на адвокатите

Празникът на българската адвокатура е с дългогодишна традиция. Първият закон за адвокатската дейност е приет на 22 ноември 1888 г. от 5-то Народно събрание в Княжество България, факт, показващ недвусмислено ролята на адвокатурата в живота на хората. През 2005 г. Висшият адвокатски съвет обявява 22 ноември за професионален празник.

SmolyanNews.com пожелава на всички адвокати здраве, мъдрост, справедливост и признание на дейността, която осмисля вашето ежедневие!

Вирни се горе