Административно-наказателно производство срещу „Рудметал“ стартира РИОСВ – Смолян

Административно-наказателно производство срещу „Рудметал“ стартира РИОСВ – Смолян

Екоинспекцията в Смолян стартира административно-наказателно производство срещу „Рудметал“ АД, град Рудозем. Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) ще бъде съставен за допуснато, макар и краткосрочно, аварийно изпускане руднични води в река Арда.

До нерегламентирано заустване на непречистени руднични води се е стигнало по време на претоварване на руда, примесена с руднични води. Поради замръзване и запушване на хоризонтален водопровод, отвеждащ рудничните водите до рудник „Димов дол“, малко количество от тях са попаднали в шахта на площадката, откъдето са били аварийно изпуснати в река Арда, в района на град Рудозем. Това е довело до промяна в цвета на водата по левия бряг на река Арда, за което в събота след обяд е получен сигнал на зелен телефон на РИОСВ – Смолян. По време на съвместната проверката, извършена от експерти на РИОСВ, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална лаборатория – Смолян, товаренето на руда е преустановено, а неизправностите във водопровода са отстранени.

Вирни се горе