АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

На 28.12.2023 г. в Административен съд - Смолян се проведе работна среща за отговорността на водачите на моторни превозни средства със служебно прекратена регистрация по чл. 143 от Закона за движение по пътищата. Докладчик по темата бе председателят на съда, съдия Игнат Колчев, който инциира междуинституционална дискусия по въпросите за вината и отговорността на водачите, които не са собственици на МПС и управляват дерегистриран автомобил. На срещата присъстваха прокурори, съдии, представители на ОДМВР и народния представител от ПП „Герб“ Красимир Събев. Направени бяха конкретни предложения за законодателни промени в Закона за движение по пътищата, които се очаква да бъдат одобрени и внесени за обсъждане от законодателя.

Неотдавна, отново по предложение на Административен съд - Смолян бе прието тълкувателно постановление, което касае уведомяването на собствениците на МПС с прекратена регистрация.

Вирни се горе