Политика

Проф.д.ик.н. Анна Недялкова – президент на ВСУ „Черноризец Храбър” и д-р Анелия Пържанова – директор…

Прочети повече

Областният управител подчерта важността на доброто взаимодействие между регионална, държавна и общинска власт за развитието на региона

1 2