Общество

Даниела Красимирова Пазвантова в момента изпълнява длъжността „Ръководител на отдел Качество“ в „Арексим…

Прочети повече

 	Даниела Пазвантова: „Благодарна съм на „Арексим Инженеринг“, че ми подаде ръка, позволи ми да се уча, развивам и ме изгради като професионалист“

1 2 3