Д-р Петър Фиданов: Винаги съм помагал на област Смолян с целия си професионален опит и знания, така ще бъде и занапред, заедно с „Републиканци за България“!

1 2