Страна и свят

За да бъдат защитени интересите на потребителите при покупка на електродомакински уреди е еднакво важно…

Прочети повече

Константин Райков, член на КЗП: „Потребителите на домакински електроуреди са защитени само при навременна, вярна и разбираема информация”

1 2 3