93% от жилищните сгради се нуждаят от саниране

93% от жилищните сгради се нуждаят от саниране

Близо 93% от жилищните сгради у нас имат нужда от енергийно обновяване

Това заяви пред БНР шефът на дирекция "Жилищна политика" в МРРБ Добромир Василев. Информация за изказването му беше разпространена от министерството.

Василев коментира процедурата и условията за кандидатстване по новата програма за енергийно обновяване. По думите му документите са публикувани за обществено обсъждане и гражданите могат да отправят предложения какво да се подобри и промени в насоките за кандидатстване. Очаква се приемът на заявления за включване в програмата да започне най-късно до средата на ноември.

Той отбеляза, че финансиране може да бъде отпуснато за сгради, проектирани преди 26 април 1999 година, тъй като строените след тази дата са проектирани при съвременни законови изисквания за енергийна ефективност.

Добромир Василев посочи още, че всяка сграда ще бъде оценявана по няколко критерия, като основният сред тях е след изпълнението на мерките да бъде постигнато 30% или повече спестяване на първична енергия, намаление на емисиите СО2. Важно е също да има съгласието на минимум 67% от собствениците, но колкото по-висок е процентът на участващите, толкова по-голям е шансът сградата да бъде включена в програмата.

Кандидатстването за финансиране по новата програма трябва задължително да е в партньорство с общините, които ще избират изпълнителите на дейностите по подобряване на енергийната ефективност. Необходимо е за сградата да има направено техническо обследване, сертификат за енергийна ефективност, в който точно да са описани мерките, които трябва да се предприемат, както и технически паспорт и архитектурно заснемане. Ще се финансират само конструктивно здрави сгради. За кандидатствалите и одобрени до края на март догодина ще бъдат покрити 100% от разходите, а за тези от април до края на годината - 80%.

Вирни се горе