90% от приходите от нощувки през януари са отишли в хотелите

90% от приходите от нощувки през януари са отишли в хотелите

И българи и чужденци ги предпочитат пред другите места за настаняване

През януари 2016 г. в област Смолян са функционирали 252 места за настаняване с над 10 легла, от които 139 са хотели и 113 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 5 209, а на леглата – 10 864. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 1.2%, а на леглата в тях – с 2.8%. Спрямо януари 2015 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 6.3%, а леглата в тях – с 0.1%, съобщиха от ТСБ -Смолян.

Реализираните нощувки в област Смолян са 102 482, като 61 825 (60.3%) от тях са от български граждани, а 40 657 (39.7%) – от чужденци. Спрямо декември 2015 г. нощувките се увеличават с 60.3%. В сравнение със същия месец на предходната година през януари 2016 г. реализираните нощувки се увеличават със 7.7%, като най-голямо увеличение на нощувките (с 37.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, отчитат от статистиката в Смолян.

През януари 2016 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 50.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 43.5% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 43.1% от нощувките на чужденци и 33.4% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.7 и 23.1%

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2016 г. се увеличават с 10.2% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 31 712. От всички пренощували лица 69.9% са българи, 41.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 9 550 , като 52.7% от тях са предпочели местата за настаняване с 4 и 5 звезди, а средният брой реализирани нощувки е 4.1.

Както българските, така и чуждите граждани са предпочели да отседнат в хотели, където през януари 2016 г. са пренощували 82.9% от всички лица, посетили област Смолян. Най-много чужденци, посетили и пренощували в местата за настаняване на област Смолян през януари 2016 г., са граждани на Турция – 42.0%. Обединеното кралство – 11.6%, Бившата югославска република Македония – 9.4% и Гърция – 7.9%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2016 г. е 31.0%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 50.9%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди – 30.6% и с 1 и 2 звезди – 15.1%. Заетостта на леглата се увеличава с 8.9 процентни пункта спрямо месец декември 2015 година. В сравнение със същия месец на предходната година през януари 2016 г. заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди нараства със 7.4 процентни пункта, докато в местата за настаняване с 1 и 2 и с 3 звезди намалява съответно с 2.2 и 0.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през януари са 4 055 хил. лв. – от българските граждани са 2 146 хил. лв.,а от чуждите 1 909 хил. лева. В хотелите са постъпили 90.8% от общите приходи на областта. Спрямо декември общите приходи нарастват с 55.6%. В сравнение с месец януари 2015 г. приходите от нощувки намаляват с 10.8%, като е регистрирано намаление както в приходите от български граждани – с 2.1%, така и от чужди граждани – с 18.8%. По този показател област Смолян е на 4-то място след областите Благоевград, София (столица), и София.

Вирни се горе