9 са кандидатите за производството на пътни знаци за следващите 5 години, сред тях е смолянската "Микони"

  9 са кандидатите за производството на пътни знаци за следващите 5 години, сред тях е смолянската "Микони"

Отворени са постъпилите оферти на кандидатите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища за следващите 5 години. Тръжната процедура е в 6 обособени позиции по районите на планиране в страната, а индикативната стойност за всяка е 2,5 млн. лв. без ДДС. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 15 млн. лв. без ДДС и се финансира от бюджета на АПИ, съобщиха от агенцията.

За обособена позиция №1 – Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен отворените оферти са на:

„Трафик пътна сигнализация“ ЕООД;

ПСТ-СЕТ BC ДЗЗД, в което участват: „ПСТ ГРУП“ ЕАД, „СЕТ Къмпани“АД и „МВ МОНТАЖИ“ ЕООД.

За обособена позиция №2 – Северен централен район, в който са областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра отворените оферти са на:

ДЗЗД „Пътни Знаци Север“, в което участват: „АД ХОЛД“ ООД и „Зебра“ ООД;

„Обединение Жиро“ ДЗЗД, с участници: “СИГНАЛИЗАЦИЯ ЖИРО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ГС ПЛЮС С.Р.О.“;

ПСТ-СЕТ BC ДЗЗД, в което са: „ПСТ ГРУП“ ЕАД, „СЕТ Къмпани“АД и „МВ МОНТАЖИ“ ЕООД;

За обособена позиция №3 – Североизточен район, включващ областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище отворената оферта е на „Зебра“ ООД.

За обособена позиция №4 – Югоизточен район, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол отворените оферти са на:

„Кастело“ ООД;

„А.Д. ХОЛД“ ООД;

„Микони“ ООД.

За обособена позиция №5 – Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково отворената оферта е на „Микони“ ООД;

За обособена позиция №6 – Югозападен район, включващ областите: Благоеград, Перник, Кюстендил и София, отворенитеоферти са на:

„Зебра“ ООД;

„Трафик пътна сигнализация“ ЕООД;

„Консорциум Битулайт 2018“ в което са: „БИТУЛАЙТ“ ООД и БЕЛИЧАНСКИ КЪЩИ ЕООД.

Вирни се горе