89 служители на полицията в Смолян са наградени за празника

89 служители на полицията в Смолян са наградени за празника

По случай професионалния празник, за проявена инициативност и постигнати високи професионални резултати са наградени общо 89 служители на ОДМВР – Смолян.

За проявена инициативност, постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните си задължения и по повод празника на МВР – 5 юли, наградените са:

25 служители на ОД МВР – Смолян са наградени с “Писмена похвала” от Директора на ОДМВР – Смолян

Повишени в категория и длъжност от Директора на ОД МВР – Смолян и началниците на Районните управления от областта са 64 служители на ОД МВР – Смолян

На 5-ти юли 2014 г. се навършват 135 години от създаването на Министерството на вътрешните работи. Изграждането на полицейската институция в България започва след приемането на Търновската конституция (16.04.1879 г.).

С Указ № 1 от 5 юли 1879 г. на княз Александър I се създава Министерство на вътрешните работи /дела/ в състава на първото българско правителство. Първи български министър на вътрешните работи е Тодор Бурмов. С решение № 79 от 28 февруари 1992 г. на Министерския съвет 5 юли се обявява за професионален празник на служителите от Министерство на вътрешните работи. Основните сфери на дейност на министерството са: вътрешни работи и администрация; народно здраве; ветеринарно дело; управление на пощите и телеграфите. Полицейските функции се осъществяват от административно-полицейско отделение при МВР и свързаните с него институции. В началото на ведомството са възложени и неприсъщи за него задачи: ветеринарното дело, което отпада през 1893; управлението на пощите, което свършва през 1882 г.; а през 1885 г. то се освобождава и от обществените дела.

Вирни се горе