86.9% от домакинствата в област Смолян имат достъп до интернет в домовете си през 2023 г.

86.9% от домакинствата в област Смолян имат достъп до интернет в домовете си през 2023 г.

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2023 г. 86.9% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 3.4 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 88.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта e на 12-то място в страната, съобщиха от териториялната статистика.

През 2023 г. 83.1% от лицата в област Смолян на възраст 16 - 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 0.8 проценти пункта, а в сравнение с 2014 г. - ръст от 33.7 проценти пункта.

През 2023 г. мъжете в областта изпреварват по активност жените при редовното използване на интернет като относителните им дялове са съответно 84.8 и 81.4%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 96.2% от лицата с висше образование, 89.0% от тези със средно образование и 46.2% от лицата с основно и по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа. Използване на глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции се наблюдава при 23.3%1 от лицата от област Смолян.

Вирни се горе