842-ма седмокласници от област Смолян се явяват днес на матура по български език

 842-ма седмокласници от област Смолян се явяват днес на матура по български език

Над 117 000 седмокласници и десетокласници се очаква да се явят на националните външни оценявания по български език и по математика тази седмица.

Те полагат изпитите в училищата, в които учат, и се допускат до залите срещу документ за самоличност. Пишат с черен цвят на химикалката.

842-ма седмокласници от област Смолян се явяват на матура по български език и литература. Това съобщиха от Регионалното управление на образованието – Смолян. "Изпитът започна нормално в 9:00 часа и се провежда в 41 сгради, в 98 зали, като за безпроблемното му протичане са ангажирани 366 квестори. На матурата днес имат право да се явят 867 ученици от седми клас, като 842 са се явили, а 25 не са по здравословни или семейни причини“, каза Никола Запрянов, началник на регионалното управление. Първият модул е 60 минути, а вторият е 90 минути. Децата със специални образователни потребности имат допълнително време. В 11:00 часа стартира и националното външно оценяване по български език и литература за учениците в 10 клас. На него в област Смолян имат право да се явят 784 ученици. Той ще се проведе в 22 сгради в 74 зали, а ангажираните квестори са 230.

От 11 часа започва изпитът по български език и литература за над 54 500 десетокласницив страната. Националното външно оценяване за тях ще се проведе в 1023 училища и 4592 зали. Ангажирани са над 9 000 квестори.

Изпитът по БЕЛ в края на първия гимназиален етап е тест с общо 23 задачи. 14 въпроса са с избираем отговор, а 6 – с кратък свободен отговор. Има една задача за редактиране и една с разширен свободен отговор, в който трябва да се формулира теза или антитеза.

Последната задача е за създаване на текст (резюме, заявление или CV). Изпитът продължава 90 минути.

На 16 юни е националното външно оценяване по математика за учениците от 7. и 10. клас. За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи

Тестът по математика за десетокласниците има 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор, а две – с разширен свободен отговор. Изпитът продължава 90 минути.

Резултатът от НВО в 7. клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в 8. клас.

Според промените в Наредбата за организация на дейностите в училищното образование от тази година учениците подреждат желанията си и в четвърти етап на класиране за прием след 7. клас.

С резултата от НВО десетокласниците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втория гимназиален етап.

Максималният брой точки на всеки от изпитите е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.

Вирни се горе