82.4% от домакинствата в област Смолян имат достъп до интернет в домовете си, трети сме в страната

82.4% от домакинствата в област Смолян имат достъп до интернет в домовете си, трети сме в страната

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2019 г. 82.4% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 9.4 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 75.1%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на трето място в страната, след Русе и София.

През 2019 г. 68.1% от населението в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползва от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 5.1 проценти пункта, а в сравнение с 2012 г. – ръст от 24.3 проценти пункта.

През 2019 г. мъжете в областта изпреварват по активност жените при редовното използване на интернет като относителните им дялове са съответно 74.4 и 61.5%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 95.5% от лицата с висше образование, 77.5% от тези със средно образование и едва 31.7% от лицата с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа.

Ползване на глобалната мрежа за взаимодействие с публичната администрация и местното самоуправление се наблюдава при 16.4% от лицата от област Смолян, показват данните на статистиката в Смолян.

Вирни се горе