80% от класовете в страната преминават на електронен дневник

80% от класовете в страната преминават на електронен дневник

Електронният дневник измества хартиения в над 80% от класовете, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Там ще бъдат попълвани оценките и отсъствията на учениците.

Само 5669 от общо 32 587 паралелки в страната ще продължат да работят на хартиен дневник.

От просветното министерство са отпуснали пари за електронни дневници в 1890 училища. Средствата са осигурени по Национална програма “ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование”, която продължава да приема заявки и през предстоящата учебна година.

Преди 15 септември 2021 г. директорите трябваше да преценят дали да поддържат електронна, хартиена документация или двете едновременно.

Справка на МОН показва, че заявките за доставка на хартиени дневници са намалели повече от два пъти спрямо учебната 2020/2021 г. Между два и три пъти по-малко са поръчаните на хартия лични ученически картони, бележници и дневници на групи в детските градини.

Хартиената училищна документация вече е доставена до всички образователни институции, които са пожелали такава. От МОН уверяват, че училищата са получили и безплатните учебници, които държавата осигурява за учениците от I до VII клас. Електронните им варианти са с идентично съдържание и са достъпни на сайта на МОН.

Вирни се горе