8 града с мръсен въздух

8 града с мръсен въздух

Наднормено запрашаване на въздуха е измерено в осем града в страната, съобщи на интернет страницата си Изпълнителната агенция по околната среда.

Фини прахови частици в повече са регистрирани в Бургас, Враца, Видин, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян и Стара Загора.

Стойностите са между 1,0 и 1,5 пъти над средноденонощната норма.

Вирни се горе