8 279 проверки са извършили служителите на горските и ловни стопанства на ЮЦДП през януари

8 279 проверки са извършили служителите на горските и ловни стопанства на ЮЦДП през януари

8 279 проверки са извършили през месец януари служителите на горските и ловни стопанства на Южноцентрално държавно предприятие-Смолян, включително и мобилните контролни екипи на ЮЦДП. Проверени са 2 247 обекти за добив на дървесина, 1109 превозни средства, 4 732 ловци и над 190 физически лица.

През първия месец на тази година, мобилните контролни екипи на ЮЦДП са извършили 231 проверки, като обект на инспекциите им са били 147 обекти за добив на дървесина, 82 превозни средства и физически лица.

Общото количество на незаконно добита дървесина от разкрити и неразкрити нарушения за отчетния период е 120 куб.м.

За констатирани нарушения служителите на териториалните поделения са съставили 36 акта за установяване на административни нарушения по Закона за горите.

Конфискувани са пет каруци, едно превозно средство, един моторен трион и три броя други инструменти за дърводобив.

Снимка: Фейсбук

Вирни се горе