7млн.лв.е бюджетът на община Девин

    7млн.лв.е бюджетът на община Девин

Общинският съвет в Девин прие бюджета за 2012 година. 7 052 802 лв. са средствата на общината от собствени приходи и държавна субсидия. Размерът на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от новия бюджет са в размер на 202 974 лева, а на просрочените вземания, които ще бъдат събрани–146 518 лева.

Задълженията обаче на община Девин,плюс тези на МБАЛ-Девин, възлизат на над 8 млн. лв.

Вирни се горе