75% от съседите ти бият шута от блока

75% от съседите ти бият шута от блока

Собственик на апартамент може да бъде изгонен от жилището си, ако не по-малко от 75 на сто от съседите в кооперацията решат и гласуват за това на общо събрание.

Това предвиждат промени в Закона за етажната собственост, които депутатите приеха на второ четене.

Синият Лъчезар Тошев веднага възропта срещу закона и настоя, че изваждането на собственик с решение на общото събрание е нарушаване на конституцията и гарантирането на частното право на собственост.

По думите му съседите могат да го осъдят, но да го лишат от право на собственост, не могат.

“Това не е в тяхното право”, отсече той.

Избраниците ни се заиграха най-много кога и при какви обстоятелства се провежда общо събрание на етажната собственост.

То може да бъде свикано от всеки собственик или ползвател в неотложни случаи или ако е минала повече от една година от последното проведено събрание.

Това ще става чрез покана, поставена на видно място на входа на сградата, но не по-късно от 7 дни преди датата, а в спешни случаи – 24 часа по-рано.

Ако насрочената сбирка не може да се осъществи в определеното време поради липса на кворум, се отлага с един час. Решенията се смятат за законни, ако са представени не по-малко от 33 на сто от живеещите, записаха окончателно депутатите.

В приетия днес закон е записано още, че за надстрояване, пристрояване, както и за промяна в предназначението на общите части на жилищните блокове е необходимо съгласието на 100% от собствениците.

Депутатите приеха още да има т.нар. щатен домоуправител. Правомощия ще му се възлагат след решение на собствениците и обитателите с гласовете на повече от 50%.

Той ще получава възнаграждение и не е задължително да живее в съответната кооперация.

Депутатите задължиха домоуправителя да предоставя информация на общините за вписаните кучета в книгата на етажната собственост.

Вирни се горе