75 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТЪР МАРИНОВСКИ ОТ с. СЛАВЕЙНО

75 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТЪР МАРИНОВСКИ ОТ с. СЛАВЕЙНО

Днес се навършват 75 години от рождението на Димитър Михайлов Мариновски – сътрудник, дарител и приятел на Държавен архив – Смолян.

Димитър Мариновски е роден на 27 април 1947 г. в с. Славейно, Смолянско. Близо 35 години работи в областта на културата и разравя жаравата на миналото на родния край. Над 15 години е председател на читалище „Съгласие“ в с. Славейно и повече от 15 години негов секретар. Едновременно с това 27 г. е нещатен уредник на мемориалния Дом-паметник „Проф. д-р Константин Чилов“. Работи няколко години и като секретар на Общинския съвет за култура в с. Славейно и над 10 г. е член на Окръжния съвет за култура в Смолян. Плод на дългогодишната му събирателска и проучвателна дейност за живота и творчеството на поета-символист Иван Шишманов – Бистров, през 1994 г. в съавторство със Славка Мариновска и Георги Талев издават книга за него. През 1999 г. Мариновски издава първата книга за живота и дейността на бележития български учен проф. Константин Чилов. През 2001 г. излиза книгата му „Кадънин бук“ – сборник с легенди, разкази и умотворения, а през 2018 г. – „Искри изпод пепелта на забравата“ – книга, разкриваща живота и дейността на Никола Сираков, Никола Каишев и други достойни славейновци.

Мариновски е автор на десетки статии, разкази, стихотворения и др. материали, публикувани в списанията „Родопи“, „Читалище“, „Дарители“ и вестниците „Родопски устрем“, „Родопски вести“, „Глас народен“, юбилейни вестници и др. Член е на Регионалното дружество на родоизследователите в Смолян и на Българския съюз за защита на Родопите. Негово хоби са историята, археологията, природната пластика, фотографията, театъра и туризма. Подготвя и експонира 11 самостоятелни изложби с природни пластики. Носител е на ордени и др. отличия.

На 25 март 2002 г. в Държавен архив – Смолян е открит личен фонд на Димитър Мариновски под № 1468. Димитър Мариновски умира на 2 август 2019 г.

Държавен архив Смолян

Вирни се горе