73-ма участници от Област Смолян се включиха в конкурса за есе „Дела трябват, а не думи…“

73-ма участници от Област Смолян се включиха в конкурса за есе „Дела трябват, а не думи…“

73-ма участници от Област Смолян (ученици и учители), респектирани от личността и делото на Васил Левски, се включиха в конкурса за есе „Дела трябват, а не думи…“ През 2017 година се навършват 180 години от рождението на Васил Левски. За България това е година на Апостола на българската свобода, най-чистата и свята национална личност. По този повод Регионален исторически музей „Стою Шишков“, съвместно с Регионално управление по образование и Общински комитет „Васил Левски“ в гр. Смолян, стартираха през месец февруари конкурс за есе „Дела трябват, а не думи…“, насочен към младото поколение от област Смолян.

Главните цели, които организаторите си поставиха с реализирането на този конкурс са възпитаване на интерес към историческото ни наследство, към неговото по-задълбочено опознаване и опазване; провокиране и развитие на творческите способности у младите хора и представяне на личността и делото на Васил Левски в националната ни история чрез литературните методи и способи.

Експерти от институциите-организатори и доброволци от Общинския комитет „Васил Левски“ – Смолян планират да се издаде книжно тяло, творчески продукт на най-добрите участници в конкурса за есе „Дела трябват, а не думи…“.

Покана за участие беше отправена към ученици в две възрастови групи (5-8 и 9-12 кл.) и учители до 35 години от училищата в област Смолян.

Получиха се есета от 73 участници от следните селища от област Смолян: гр. Смолян, гр. Неделино, гр. Златоград, гр. Девин, гр. Чепеларе, гр. Мадан, гр. Рудозем, с. Баните, с. Търън и с. Любча. 31-годишен представител от Варна, който се занимава с туризъм, но с изявени интереси в областта на историята, също изпрати свое есе. Най-масово е участието на млади хора от гр. Смолян – 20 есета, следват: Неделино – 18 есета, Баните – 10 есета, Златоград – 9 есета, Девин – 5 есета, Чепеларе – 4 есета, с. Любча, общ. Доспат – 3 есета. Мадан, Рудозем, Варна и с. Търън с по едно есе.

Според предварително подготвения и разпратен, заедно с писмо-поканата за участие регламент, жури от компетентни специалисти трябва да разгледа и направи подбор на най-добрите разработки на участниците от трите възрастови групи с цел включването им в бъдещо книжно издание. Сформираното от организаторите жури е в състав: председател – Мария Сотирова – старши експерт по български език и литература в РУО на МОН – Смолян и членове: Захарина Куцева – преподавател по български език и литература в Професионална гимназия за приложни изкуства – Смолян, Росица Караджова – старши учител по български език и литература в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Смолян и Тинка Белегова – уредник в РИМ „Стою Шишков“ – Смолян. След едноседмични заседания и обсъждания, след оспорвани дебати, съобразявайки се с посочените изисквания и критерии в регламента за провеждане на конкурса, комисията излъчи следните участници от трите възрастови групи, чийто есета ще бъдат включени в книжно тяло:

І. Есета на ученици от възрастова група 5-8 клас:

 1. Атанасия Атанасова Василева от ПЧПЧЕ „Иван Вазов“ – Смолян (8 кл.)

 2. Виктория Николова Найденова от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Девин (5 кл.)

 3. Владимир Велинов Топчиев от СУ „Антим І“ – Златоград (8 кл.)

 4. Гергана Младенова Брезова от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Смолян (6 кл.)

 5. Мариан Бойков Огнянов от ПГПЧЕ „Иван Вазов“ – Смолян (8 кл.)

 6. Медина Незетова Ушева от ОУ „Стою Шишков“ – с. Търън (6 кл.)

 7. Натали Илчева Баръмова от СУ „Христо Ботев“ – Баните (7 кл.)

 8. Николина Владимирова Заимова от ОУ „Христо Ботев“ – с. Любча, общ. Доспат (6 кл.)

 9. Стефани Боянова Симеонова от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Смолян (7 кл.)

 10. Яница Юлиянова Чиева от СУ „Христо Ботев“ – Баните (7 кл.)

ІІ. Есета на ученици от възрастова група 9-12 клас:

 1. Анастасия Руменова Глухова от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Смолян (11 кл.)

 2. Асен Руменов Петров от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Неделино (11 кл.)

 3. Вероника Асенова Кавалска от СУ „Христо Ботев“ – Девин (10 кл.)

 4. Гергана Славчева Вишневска от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Смолян (11 кл.)

 5. Жасмин Пържанова от ППМГ „Васил Левски“ – Смолян (11 кл.)

 6. Ивет Красимирова Якимова от СУ „Антим І“ – Златоград (11 кл.)

 7. Мария Георгиева Такова от СУ „Васил Дечев“ – Чепеларе (12 кл)

 8. Миглена Севделинова Топалова от ЦПЛР – ОДК – Смолян (9 кл. – Клуб „Краезнание“)

 9. Теодора Иванова Иванова от СУ „Антим І“ – Златоград (10 кл.)

ІІІ. Есета на учители до 35 години:

 1. Донка Атанасова Караиванова – СУ „Васил Дечев“ – Чепеларе (учител ЦДО)

Според регламента всички участници получават грамоти за участие.

Вирни се горе