70 пожара са възникнали през март в област Смолян

70 пожара са възникнали през март в област Смолян

През месец март 2022 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 94 произшествия, от които 70 пожара, 21 броя оказване на техническа помощ, аварийно – спасителна дейност – 2 бр.; лъжливи сигнали за тревога – 1 бр.,

От възникналите пожари 12 броя са с щети. При пожарите има 1бр. загинал гражданин, който е с изгаряне при пожар възникнал в гр. Чепеларе.

Унищожено имущество: покривна конструкция – 240 кв.м.; мебели – 23бр.; опушени стени – 670 м²; бяла, черна и компютърна техника – 14бр., лекотоварен автомобил – 1бр.; фургони и паянтови постройки – 1бр., засегнато е домашно имущество на 7бр. домакинства.

Причините за пожарите с щети са следните: 2 бр. са от късо съединение, 2бр. от небрежност при боравене с открит огън, 1бр. – от техническа неизправност, 1бр. – умисъл, 4бр. са в процес на установяване, други причини – 2 бр.

Произшествията, възникнали по Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ са: Смолян – 48 броя; РС Девин – 8 бр.; РС Мадан – 5 бр., РС Златоград – 9бр, РС Чепеларе – 12 бр. РС Рудозем – 5 бр. РС Доспат – 3 бр., РС Баните – 3 бр., РС Пампорово – 0 бр.

Пролетно почистване – пожарна безопасност

Със затоплянето на времето в началото на пролетта се създават благоприятни условия за извършване на селскостопанска дейност в съседство с горските територии и за туристическа дейност и посещение на горите.

Експертите от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ апелират за проява на отговорност и съзнание във всеки един от нас, при спазване на противопожарните изисквания при пролетното почистване, което от своя страна, е и гаранция за недопускане на нежелани запалвания през този период. Особено внимателни трябва да бъдат собствениците и ползвателите на имоти, които са в близост до горски територии. Почистването на земеделските земи от сухи треви, листна маса и други горими отпадъци да се извършва само по механичен начин и без изгаряне.

Абсолютно е забранено обособяването на нерагламентирани сметища и запалването на горими отпадъци в тях.

При пребиваване в горите, както и при пътуване с превозни средства да не се изхвърляйте неизгасени клечки кибрит или угарки от цигари. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян напомня на гражданите, че със заповед №ОК-03-02-113/29.03.2022 год. на Областния управител периода от 01.04.2022 г. до 30.11.2022 г. е обявен за пожароопасен в горските територии.

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел. 112!

Вирни се горе