7 проекта на обща стойност над 30 млн.лв. входира Община Девин в МРРБ

7 проекта на обща стойност над 30 млн.лв. входира Община Девин в МРРБ

Кметът на Община #Девин Здравко Иванов е входирал общо седем проекта на стойност над 30 млн.лв. в Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Те касаят редица наболели проблеми на различните населени места на територията на общината. Разработени и внесени са проекти за водопроводите на кв. „Настан“ - 6 701 974,40 лв., с. Брезе - 4 159 725,19 лв., с. Беден – 4 264 069,46 лв. , с. Михалково – 1 475 017,81 лв. и с. Осиково – 2 163 555,32 лв. Входирани са и проектите за пътните отсечки до с. Кестен - 745 925,63 лв. и до с. Селча - 11 283 750,00 лв.

Усилията на общинското ръководство са насочени за преодоляване на всички проблеми в различните населени места на територията на община Девин.

Вирни се горе