7 нови жилищни сгради са въведени в експлоатация в област Смолян през последното тримесечие

7 нови жилищни сгради са въведени в експлоатация в област Смолян през последното тримесечие

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Смолян през третото тримесечие на 2019 г. е 7, а новопостроените жилища в тях са 8. Спрямо третото тримесечие на 2018 г. сградите са с 6 повече, а жилищата в тях – със 7.

Всички въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2019 г. са със стоманобетонна конструкция. Делът на новопостроените жилища с две, пет и с шест и повече стаи е 25.0%, а тези с три и четири стаи е 12.5%. Няма едностайни новопостроени жилища, сочи справката на статистиката в Смолян.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 134 сгради с 603 жилища в тях, Пловдив – 77 сгради с 217 жилища, и София-област и Бургас по 76 сгради, съответно със 102 и 764 жилища.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Смолян през третото тримесечие на 2019 г. е 1064 кв. м, което е с 841.6% повече в сравнение със същото тримесечие на 2018 г., а жилищната площ нараства с 832.6% до 802 кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 113.0 кв. м през третото тримесечие на 2018 г. на 133.0 кв. м през същото тримесечие на 2019 година.

Вирни се горе