69 акта съставиха инспекторите на НАП-Смолян

69 акта съставиха инспекторите на НАП-Смолян

Инспекторите на НАП-Смолян отчетоха деветмесечието на 2009г.Общия брой на извършените проверки към 30,09,2009г. са 519бр.,от които текущите проверки са 151бр.,от тях 26бр. са извършени проверки на рискови браншове,48бр. проверки за спазване на осигурителното законодателство. Реализирани са 323 тематичните проверки,от тях 35 за установяване на налични активи,214 наблюдения и проверки.

За нарушения на данъчно и осигурително законодателство и неиздаване на касова бележка се съставиха 81бр. акта за деветмесечието на годината от инспекторите на сектор „Проверки” на ТД на НАП-Смолян

49 акта са съставени за неиздаване на касови бележки и 20 за други нарушения,съобщи Елисавета Славчева.

Издадените наказателни постановления от началото на годината до 30 септември са 60бр. на обща стойност 15 470лв.

Вирни се горе