67 пожара са възникнали през февруари 2023г.

67 пожара са възникнали през февруари 2023г.

През месец февруари 2023 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 86 всичко произшествия, от които 67 пожара, 11 пъти оказване на техническа помощ, аварийно-спасителна дейност – 3 бр.; дежурства с пожарна техника – 1бр., помощ на други служби – 1бр., лъжливи сигнали за тревога – 3 бр., От възникналите пожари 10 броя са с щети. При пожарите няма загинали и пострадали граждани.

Унищожено имущество: покривна конструкция – 3 кв.м.; гора иглолистна – 15 дка., бяла, черна и компютърна техника – 1бр., контейнер за отпадъци – 1бр., опушени стени – 380 м²; засегнато е домашно имущество на 3бр. домакинства.

Причините за пожарите с щети са следните: 4 бр. са от късо съединение, 3бр. – небрежност при боравене с открит огън, техническа неизправност – 1бр., други причини – 2 бр.

Произшествията, възникнали по Районни служби “Пожарна безопасност и защита на населението” са: Смолян - 21 броя; РС Девин - 13 бр.; РС Мадан - 7 бр., РС Златоград – 5 бр, РС Чепеларе - 7 бр. РС Рудозем - 5 бр. РС Доспат - 9 бр., РС Баните - 5 бр., РС Пампорово - 5 бр., УПБЗН Неделино - 4бр.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян напомня на гражданите, че продължава отоплителният сезон, поради което е необходимо да се спазват всички мерки за пожарна безопасност при експлоатацията на отоплителни уреди.

Гражданите, които извършват стопанска дейност и почистване на земеделски имоти в съседство с горите, да бъдат отговорни, да спазват правилата за пожарна безопасност и да не изгарят растителните отпадъци.

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел. 112!

Вирни се горе